Biljarten

 

Algemene informatie

 • Biljartclub "D'r. Bend" bestaat uit een twintigtal leden
 • wij spelen in het Socioproject (ouderensoos)
 • de contributie bedraagt € 3,45 (voor inwones binnen Kerkrade) € 4,55 (woonachtig buiten Kerkrade) per maand (gedurende 10 maanden).

 

Activiteit omschrijving

 • er wordt driebanden en libre gespeeld in een onderlinge competitie
 • op maandag en vrijdagmiddag van 13.00 uur - 17.00 uur wordt er gespeeld
 • na de competitie kan er altijd nog een balletje gestoten worden
 • 1 keer per jaar is er een kampioenswedstrijd, de winnaar libre speelt dan tegen de winnaar driebanden. De winnaar hiervan is dan de clubkampioen en krijgt een mooie beker

 

Biljarten kan voor u zijn

 • gezelligheid
 • vriendschap
 • spanning en ontspanning
 • loop dus vrijblijvend eens de ouderensoos binnen om een balletje te stoten

 

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :

de Heer H. Meertens, tel. 045-5353762 of

de Heer J. Hanssen, tel. 045-5464216

 

De kosten voor deze activiteit bedragen resp. € 3,45 / € 4,55 per maand (gedurende 10 maanden) en worden automatisch afgeschreven van uw rekening.biljart

 

 

 

                                                        .......ook hier hoe groter de concentratie.............

 

 

 

Eén van de vrijwilligers is in de historie van de club gaan graven en heeft het volgende stukje geschreven:
 

Biljart club dr Bemd Eygelshoven

In de jaren zeventig werd in Eygelshoven in de Christinastraat het eerste dienstencentrum van Nederland geopend. Dhr Nols werd de eerste beroepskracht.

Al gauw bleek er grote behoefte te bestaan aan biljarten. De eerste stappen werden ondernomen voor het oprichten van een biljartclub.

Na verloop van tijd verhuisden wij van het dienstencentrum naar het socioproject.

Onder leiding van het ouderen werk van Impuls en afvaardigingen van alle groepen ontstond de kerngroep noord.

Al jaren is de belangstelling groot en men heeft de deelnemers moeten opdelen in 12 libre- en 9 driebanden-spelers.

Er kan iedere morgen en op maandag de gehele dag door iedereen gespeeld worden.

Op de 4 middagen competitie waarvoor veel begeleiding nodig is tijdens competitie wedstrijden.

Er zijn twee vrijwilligers nodig en een spelleider. De libre spelers spelen voor de Jo Hanssen wisseltrofee

en de driebanders spelen voor de Liek van Hoop wisseltrofee.

De vrijwilligers bestaan uit Hub Meertens en Jo Hanssen. De spelleider Harry Walravens

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij één van de eerder genoemde leden.

Gerard Boerdijk.