Subsidieregeling gemeente Kerkrade

 

De lage contributiebedragen zijn mogelijk dankzij subsidieverstrekking door de gemeente Kerkrade. Als gevolg van deze bijdrage zijn deze contributies de afgelopen jaren zo laag kunnen blijven als ze nu zijn. Een beleid, dat de gemeente Kerkrade voor haar burgers zo mogelijk wil voortzetten.

Steeds meer merken wij gebruik van ons activiteitenaanbod door deelnemers, afkomstig uit andere omliggende gemeenten. Deze gemeenten echter dragen niet bij in de kosten van de activiteiten in Kerkrade.

Om die reden zijn wij genoodzaakt de contributiebedragen voor deelnemers van buiten Kerkrade bij te stellen. In overeenstemming met de gemeente Kerkrade is besloten om met ingang van 1 september 2015 de bedragen voor deelnemers van buiten Kerkrade te wijzigen.


Voor groepen met vakkracht wordt het maandbedrag m.i.v. 1-1-2022 € 10,20 en voor groepen zonder vakkracht € 4,75.

Deelname aan Sport- en Spelgroepen gaat € 12,80 per maand kosten. Incasso vindt plaats gedurende 10 maanden per jaar.

 

 

Wijziging contributies activiteiten ouderenwelzijn 2022

Graag vragen wij uw aandacht voor een wijziging in de contributie bedragen per 1 januari 2022. Deze aanpassing geld voor alle deelnemers.

 

Contributie 2022

Per 1 januari worden de bedragen met 2% geïndexeerd. Dit betekent een contributie voor:

Vakkrachtgroepen:

€ 7,05 (tariefvoor inwoners binnen Kerkrade) en € 10,20 (woonachtig buiten Kerkrade).

Niet-vakkrachtgroepen:

€ 3,55 (tarief voor inwoners binnen Kerkrade) en € 4,75 (woonachtig buiten Kerkrade) per maand (gedurende 10 maanden).

Vakkrachtgroepen:

1,5 uur en 2 uur kosten resp. € 10,40 en € 13,80 (tarief voor inwoners binnen Kerkrade) en € 15,20 en €20,20 (woonachtig buiten Kerkrade).

 

Contributie Sport- en Spelgroepen (Voorheen GALM:

De contributiebijdrage voor deelname aan deze groepen zal per 1 januari 2021 € 9,95 (tarief voor inwoners binnen Kerkrade) en €12,80 (woonachtig buiten Kerkrade) gaan bedragen (gedurende 10 maanden)

 

Incasso data

In 2022 zal gedurende 10 maanden (juli en augustus niet) worden geïncasseerd en wel

op 29 jan. / 26 febr. / 26 maart / 30 april / 28 mei / 25 juni / 24 sept. / 29 okt. / 26 nov. / 30 dec.

 

Afmelden activiteiten

Dit dient te gebeuren middels het geheel ingevuld inleveren van zowel het rode uitschrijfformulier als de rode kaart intrekking machtiging.

Deze zijn verkrijgbaar bij de vrijwilliger van uw groep of bij de beheerders van de Ouderensoos, Socioprojekt. De opzegtermijn is twee maanden.

 

Informatie

Ouderenwelzijn Kerkrade tel. 045-5456351 (tijdens kantooruren)

 

 

 

 

Vergaderingen 2020 - 2021

 

Vrijwilligersvergadering, vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur in de ouderensoos Socio

 

17 september

26 november 

11 februari (tevens Jaarvergadering)

8  april

10 juni (facultatief)