Subsidieregeling gemeente Kerkrade

 

De lage contributiebedragen zijn mogelijk dankzij subsidieverstrekking door de gemeente Kerkrade. Als gevolg van deze bijdrage zijn deze contributies de afgelopen jaren zo laag kunnen blijven als ze nu zijn. Een beleid, dat de gemeente Kerkrade voor haar burgers zo mogelijk wil voortzetten.

Steeds meer merken wij gebruik van ons activiteitenaanbod door deelnemers, afkomstig uit andere omliggende gemeenten. Deze gemeenten echter dragen niet bij in de kosten van de activiteiten in Kerkrade.

Om die reden zijn wij genoodzaakt de contributiebedragen voor deelnemers van buiten Kerkrade bij te stellen. In overeenstemming met de gemeente Kerkrade is besloten om met ingang van 1 september 2015 de bedragen voor deelnemers van buiten Kerkrade te wijzigen.


Voor groepen met vakkracht wordt het maandbedrag m.i.v. 1-1-2022 € 10,20 en voor groepen zonder vakkracht € 4,75.

Deelname aan Sport- en Spelgroepen gaat € 12,80 per maand kosten. Incasso vindt plaats gedurende 10 maanden per jaar.

Wijziging contributies activiteiten ouderenwelzijn 2023

Graag vragen wij uw aandacht voor een wijziging in de contributie bedragen per 1 januari 2023. Deze aanpassing geld voor alle deelnemers.

Contributie 2023

Per 1 januari worden de bedragen met 2% geïndexeerd. Dit betekent een contributie voor:

Vakkrachtgroepen:

€ 7,20 (tariefvoor inwoners binnen Kerkrade) en € 10,40 (woonachtig buiten Kerkrade).

Niet-vakkrachtgroepen:

€ 3,60 (tarief voor inwoners binnen Kerkrade) en € 4,85 (woonachtig buiten Kerkrade) per maand (gedurende 10 maanden).

Vakkrachtgroepen:

1,5 uur en 2 uur kosten resp. € 10,60 en € 14,10 (tarief voor inwoners binnen Kerkrade) en € 15,50 en €20,60 (woonachtig buiten Kerkrade).

Contributie Sport- en Spelgroepen (Voorheen GALM:

De contributiebijdrage voor deelname aan deze groepen zal per 1 januari 2023 € 10,15 (tarief voor inwoners binnen Kerkrade) en €13,05 (woonachtig buiten Kerkrade) gaan bedragen (gedurende 10 maanden)

Incasso data

In 2023 zal gedurende 10 maanden (juli en augustus niet) worden geïncasseerd en wel

op 27 jan. / 24 febr. / 24 maart / 28 april / 26 mei / 27 juni / 27 sept. / 27 okt. / 24 nov. / 28 dec.

Afmelden activiteiten

Dit dient te gebeuren middels het geheel ingevuld inleveren van zowel het rode uitschrijfformulier als de rode kaart intrekking machtiging.

Deze zijn verkrijgbaar bij de vrijwilliger van uw groep of bij de beheerders van de Ouderensoos, Socioprojekt. De opzegtermijn is twee maanden.

Informatie

Ouderenwelzijn Kerkrade tel. 045-5456351 (tijdens kantooruren)

Wijkpunt Noord


Weekprogramma


Maandag

Yoga 09.00 - 10.00 uur
Yoga 10.00 - 11.00 uur
Naaigroep 10.00 - 12.00 uur
Yoga 11.00 - 12.00 uur
Kookgroep 09.00 - 13.00 uur (1x per maand)
Biljarten / vrij spelen 13.00 - 17.00 uur
Vrije inloop 13.00 – 17.00 uur
Schilderen 14.00 - 16.00 uur
Line Dance 19.00 - 20.00 uur


Dinsdag

Internationale dans 09.30 - 11.30 uur

Tai Chi 13.30 - 14.30 uur
Tai Chi 14.30 - 15.30 uur

Fotografie 14.00 - 16.00 uur (iedere oneven week)

Gym 15.30 - 16.30 uur
Koersbal 19.30 - 20.30 uur


Woensdag

Hobby Creatief 09.30 - 11.30 uur
Body Workout 09.30 - 10.30 uur
Gym 09.30 - 10.30 uur
Gym 10.30 - 11.30 uur
Biljarten / competitie 13.00 - 17. 00 uur
Vrije inloop 13.00 - 17.00 uur
Tai Chi 19.30 - 20.30 uur


Donderdag

Vrije inloop 09.00 - 12.00 uur
Hobby 09.30 - 12.00 uur
Vrije inloop 13.00 - 17.00 uur
Biljarten / competitie 13.00 - 17.00 uur
Tai Chi 18.00 - 19.00 uur


Vrijdag

Vrije inloop 09.00 - 12.00 uur
Biljarten / vrij spelen 09.00 - 12.00 uur
Porselein schilderen 09.30 - 12.00 uur
Gym 10.15 - 11.00 uur
Biljarten / competitie 13.00 - 17.00 uur
Vrije inloop 13.00 - 17.00 uur

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de Sociaal Werker van Wijkpunt Noord,
Sandra Spelthan, telefoonnummer 06 - 18 96 46 89 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijkpunt Noord


Informatie / spreekuren

 

Infobalie Wijkpunt Noord

Elke maandag tussen 13.00-14.00 uur.
U kunt terecht met persoonlijke (hulp)vragen, vragen over vrijwilligerswerk in de wijk, voorzieningen en activiteiten.
U kunt zonder afspraak terecht. Adres: Laurastraat 10


Spreekuur Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)

Elke dinsdag tussen 9.00-12.00 uur.
U kunt terecht voor informatie over financiële of juridische kwesties.
BSR helpt u graag op weg bij het oplossen van problemen rond uitkeringen, geldzaken, werk, wonen en belastingen.
U kunt zonder afspraak terecht. Adres: Terbruggen 16


Spreekuur Maatschappelijk Werk

Elke dinsdag tussen 12.30-14.00 uur.
U kunt terecht voor hulpvragen op het gebied van werk, inkomen en psychosociale problematiek.
U kunt zonder afspraak terecht. Adres: Terbruggen 16


Lukt het niet op deze dagen? Neem dan contact op met Impuls, telefoonnummer 045 - 545 63 51.


Jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk verzorgt in iedere wijk in Kerkrade activiteiten. Kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom in
Jongerencentrum The Dream. De activiteitenplanning wordt wekelijks gedeeld via
Facebook Jongerencentrum The Dream.
Voor meer informatie, mail Lars Dekkers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of app via telefoonnummer 06 - 43 46 30 04.
Adres: Laurastraat 10


Team Jeugd & Gezin

Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien.
De medewerkers van Team Jeugd en Gezin bieden ondersteuning/begeleiding bij al uw vragen rondom jeugdigen en
opvoeding. Team Jeugd en Gezin verzorgt tevens diverse trainingen voor kinderen en werkt nauw samen met
zorgpartners uit de regio. De teamleden zijn te vinden bij alle Kerkraadse scholen en zijn ook aanwezig in uw eigen wijk.
Bart Thonen is uw aanspreekpunt in Kerkrade-Noord. Neem gerust contact op via mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer 06 – 48 42 24 98.


Beheer

De beheerders van Wijkpunt Noord zijn elke maandag tot en met vrijdag tussen 9:00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur
aanwezig. Telefoonnummer: 045 - 535 19 31. Adres: Laurastraat 10


Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Sociaal Werker, Sandra Spelthan via mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnummer 06 - 18 96 46 89.
Via dit mailadres kunt u zich eveneens aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Wijkpunt Noord.

 

 

Vergaderingen 2022 - 2023

 

Vrijwilligersvergadering, vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur in de ouderensoos Socio

2022

26 augustus

28 oktober 

2023

10 februari (tevens Jaarvergadering)

26 mei