We zijn voor diverse  groepen steeds op zoek naar vrijwilligers, dus heeft u nog een uurtje over ....,

meld u aan bij:

Jos Vreuls, 045-5352135,  é-mail: j.m.m.vreuls@gmail.com